About Us
Your present location:Home >> Contact us

Contact us

Tengzhou Company

Address: No. 366 Hengyuan North Road, Shandong Tengzhou Economic Development Zone
Tel:+86 632-5699450  5699298
Fax:+86 632-5699275
E-mail:salihua@vip.163.com lihua@sdlihua.com
Web:www.sdlihua.com

Suzhou Company

Address: No. 280 Yaonan Road, Huajiao Town, Kunshan, Jiangsu
Tel:+86 512-57697907
Fax:+86 512-57696637
E-mail:kslihua@163.com kslihua@sdlihua.com
Web:www.sdlihua.com